Innowacyjność MŚP – w oparciu o raport Smart Industry Polska

26.06.2018

Na jakim poziomie polskie firmy są dostosowane do najnowszych osiągnięć technologicznych? Bez wątpienia rewolucja przemysłowa, dzieje się na naszych oczach. Komunikacja i uczenie się maszyn, to już niemal codzienność. Czy polskie firmy są na to gotowe?

Raport Smart Industry Polska – kogo dotyczy?

Raport stanowi wynik współpracy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, firmy Simens, Akademii Górniczo Hutniczej oraz Politechniki Warszawskiej. Dotyczy grupy firm: mikro, małych oraz średnich, które są badane pod względem wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Są to bardzo cenne informacje dla rynku IT, ponieważ okazuje się inwestycje w nowe technologie mogą zwiększyć konkurencyjność.

Ile polskie firmy inwestują w rozwój innowacji

Okazuje się, że firmy przeznaczają średnio 14,5% przychodów na nowe technologie. Czy to dużo? Biorąc pod uwagę jak dynamicznie rozwijają się technologie na różnych płaszczyznach, skala wpływu na pozycję rynkową jest ogromna. Stanowi to kluczowy czynnik konkurencyjności firmy i zwiększa szansę na przewagę w sektorze publicznym czy usługowym.

Co to jest Przemysł 4.0 i dlaczego o tym nie słyszałeś?

Przemysł 4.0 czyli czwarta rewolucja przemysłowa zaciera granice pomiędzy ludźmi i maszynami. Charakteryzuje się powszechnym wykorzystaniem internetu rzeczy oraz przetwarzania danych w chmurze.

Przemysł 4.0 to czwarta rewolucja przemysłowa, obejmuje takie technologie jak:

– Internet of Things,

– przemysłowy internet rzeczy (Industrial Internet of Things),

– analitykę danych,

– sztuczną inteligencję (Artificial Intelligence),

– druk przestrzenny (3D Printing),

– cyfrowego bliźniaka (Digital Twin),

– chmurę obliczeniową (Cloud Computing),

– Big Data,

– robotykę, roboty współpracujące (Collaborative Robots), czy różnorodne oprogramowanie obniżające koszty prototypowania produktów i wprowadzania nowych produktów na rynek.

Przemysł 4.0 dotyczy integracji systemów oraz ludzi, przekłada się na technologie informacyjne i sposób komunikacji. Kluczową cechą jest przekazywanie informacji, komunikacja pomiędzy różnymi systemami i urządzaniami w dowolnym miejscu i czasie. W aspekcie ekonomicznym, oznacza to optymalizację zadań, procesów i wyeliminowanie błędów popełnianych przez ludzi.

Jaki procent firm nadąża za rozwojem technologii?

Dane są alarmujące, jeśli weźmiemy pod uwagę tempo w jakim Polacy wchodzą w interakcję z nowoczesnymi technologiami. Aż 99% polskich firm stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, z czego zaledwie kilkanaście procent wdraża nowatorskie rozwiązania. Postępująca cyfryzacja polskiej gospodarki, pozwala na bardziej wydajne zarządzanie procesami np. na poziomie inteligentnych technologii produkcyjnych.

Jak ma się to do systemu ERP?

Systemy ERP mają przede wszystkim usprawniać pracę ludzi, maszyn i przebieg procesów. Pozwalają na osiągnięcie wysokiej elastyczności i konkurencyjności, jak również sprostanie oczekiwaniom klientów. Raport Smart Przemysł Polska wskazuje, że 15,5% badanych przedsiębiorstw wdrożyło innowacyjne rozwiązania technologiczne przede wszystkim w celu obniżenia kosztów produkcji i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Przykładem może być automatyzacja linii produkcyjnych, na którą decyduje się 52% badanych firm.

Co ciekawe:

60% przedsiębiorców nie słyszało o koncepcji Przemysł 4.0. Nie jest to jednak jednoznaczne z niestosowaniem nowoczesnych technologii przez te firmy.

W 90% firm, właściciele w dużym stopniu decydują o wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych.

Główne korzyści wynikające z wdrażania nowoczesnych technologii w obszarze zarządzania produkcją dotyczą:

– w 91,5%  poprawy jakości oferowanych produktów

– w 89% poprawy wydajności

– w 88% obniżenia kosztów

– w 80% pozyskania nowych klientów. Odpowiedzi te stanowią o szerokim, w opinii respondentów, spektrum wpływu technologii na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Podsumowując, Smart Przemysł opiera się na kilku aspektach: „digitalizacji informacji pozwalającej na stworzenie bardziej efektywnego łańcucha wartości i wydajniejsze zarządzanie procesami produkcji na wszystkich poziomach, elastycznych i inteligentnych technologiach produkcji, nowoczesnej komunikacji z wykorzystaniem technologii i możliwości współczesnych sieci pomiędzy uczestnikami rynku, systemami i użytkownikami końcowymi.”

Źródło: Raport Smart Przemysł Polska 2018

https://publikacje.siemens-info.com/pdf/169/Raport%20Smart%20Industry%20Polska%202018.pdf