Cztery najważniejsze trendy w mediach społecznościowych w 2021 roku

15.01.2021

Jak wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na kierunek rozwoju mediów społecznościowych? Sprawdzamy, co nas czeka w social media w tym roku.

W 2020 roku wszyscy obserwowaliśmy wpływ, jaki wywarł kryzys epidemiologiczny na gospodarkę. COVID-19 stopniowo zaczął zmieniać kształt światowego biznesu i marketingu jeszcze przed pierwszym potwierdzonym przypadkiem zachorowania w Polsce.

Genezy większości z prezentowanych poniżej trendów można doszukiwać się w wybuchu pandemii koronawirusa COVID-19. Według badań, przeprowadzonych przez Nielsen Company w kwietniu 2020 roku, aż 67% respondentów widzi konieczność zmiany strategii przedsiębiorstw w obliczu kryzysu*. Jednocześnie większość firm stanęło przed koniecznością rewizji dotychczasowego sposobu komunikacji w swoich kanałach.

Jak zatem zmieniły się media społecznościowe i co nas czeka w 2021 roku?

 

Komunikacja zamiast sprzedaży

Rok 2020 pokazał, że z konsumenci oczekują od marek zaangażowania w potrzeby i problemy, z którymi się zmagają, spychając sprzedaż niejako na drugi plan. Z tego powodu w 2021 roku firmy obecne w social media będą skupiały się na budowaniu długotrwałej relacji i poszerzaniu grona lojalnych Klientów.

Większość przedsiębiorstw pozostanie przy empatycznym tonie komunikacji, wypracowanym w pierwszych tygodniach pandemii. Marki będą podkreślać w swej komunikacji odpowiedzialność i transparentność. Jednym z kluczowych tematów będzie informowanie o możliwych zmianach organizacyjnych i sposobie obsługi klientów wobec kolejnych restrykcji gospodarczych.

Wzmocnieniu poziomu zaufania służyć będzie również wysoka jakość generowanego przez firmy kontentu – zorientowanego na edukację klienta.

 

Nostalgia marketing

Termin nostalgia marketing został ukuty jeszcze przed pandemią, jednakże doskonale obrazuje trend, widoczny obecnie w mediach społecznościowych. Oznacza on budowanie narracji w odniesieniu do lat minionych. Jest on odpowiedzią na potrzeby Klientów, którzy pragną oderwać się od pandemicznej codzienności i powrócić do czasów sprzed kryzysu. Emocjonalne komunikaty, budowane niejednokrotnie w oparciu o stylistykę retro stają się lekarstwem na obecną sytuację.

Z perspektywy marketerów nostalgia marketing to także powrót do podręcznikowych technik, stanowiących punkt odniesienia w niepewnych czasach. Przewiduje się, że w 2021 roku marki będą próbowały sprawdzonych metod budowania zaangażowania wśród swoich odbiorców.

 

Walka z fake newsami

Dbanie o wizerunek rzetelnej, godnej zaufania marki to jedno z najważniejszych zadań, stojących przed firmami w 2021 roku. Wobec wciąż rosnącej liczby fake newsów, krążących w mediach społecznościowych, przedsiębiorstwa powinny oprzeć swoją komunikację na sprawdzonych, popartych badaniami informacjach.

 

Wzrost znaczenia materiałów live

W odpowiedzi na restrykcje dystansu społecznego, większość z nas zaczęła wykorzystywać do komunikacji z innymi osobami streaming wideo z urządzeń mobilnych. Jak pokazują badania, wpłynęło to znacząco na produkcję i konsumpcję materiałów wideo w mediach społecznościowych. Z tego powodu w 2021 roku firmy powinny uwzględnić kontent wideo w swojej strategii komunikacyjnej, a w szczególności materiały transmitowane na żywo.

 

Niezależnie od tego, czy uda się zażegnać światowy kryzys przed kolejnym Sylwestrem, wydarzenia lockdownów i restrykcji wdrożonych w 2020 roku prawdopodobnie będą punktem zwrotnym w rozwoju social media dla kolejnych kilku lat.

 

*  Nielsen, https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-tracking-the-impact-on-media-consumption/