Dziękujemy za kontakt

#zarządzanie w biznesie

Biznes po epidemii – cztery obszary, które zmienił koronawirus

Maseczki ochronne i dystans społeczny to nie jedyne zmiany, wywołane przez COVID-19. Epidemia rzuciła wyzwanie współczesnemu biznesowi i sprawdziła jego podatność na sytuacje kryzysowe. Gdzie znajdują się newralgiczne punkty, o które powinna zadbać każda firma w nowej rzeczywistości? […]

  • 422

Agile, czyli zwinne zarządzanie

Małe firmy muszą działać szybko i elastycznie, jeśli chcą utrzymać się na rynku. Większe przedsiębiorstwa powinny je podpatrywać, bo wiele mogą się nauczyć. […]

Wpisz swój adres e-mail, i otrzymuj najnowsze wiadomości!

Open