Dziękujemy za kontakt

#przetwarzanie danych osobowych
  • 1593

RODO – najważniejsze informacje

Skrót RODO oznacza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, który zakłada wprowadzenie ram prawnych, które zunifikują zasady ochrony danych osobowych we wszystkich państwach. RODO zacznie obowiązywać już od 25 maja 2018 roku i w praktyce dotyczyć będzie niemal każdego przedsiębiorcy w UE. […]

  • 515

Kto bierze udział w przetwarzaniu danych osobowych i jakie są jego obowiązki? Cz. 2

Wiemy już czym są dane osobowe oraz na czym polega ich przetwarzanie, jednak musimy mieć świadomość, że przetwarzanie danych osobowych to niejednokrotnie złożony proces, w którym może brać udział szereg podmiotów. […]

  • 424

Dane osobowe – czym są i kiedy następuje ich przetwarzanie? CZ. I

Ochrona danych osobowych to temat znany wszystkim, ale w ostatnim czasie zyskujący na znaczeniu, co osobiście napawa mnie ogromnym optymizmem. […]

Wpisz swój adres e-mail, i otrzymuj najnowsze wiadomości!

Open