Dziękujemy za kontakt

#kondycja finansowa przedsiębiorstwa
  • Biznes po epidemii
    104

Biznes po epidemii – cztery obszary, które zmienił koronawirus

Maseczki ochronne i dystans społeczny to nie jedyne zmiany, wywołane przez COVID-19. Epidemia rzuciła wyzwanie współczesnemu biznesowi i sprawdziła jego podatność na sytuacje kryzysowe. Gdzie znajdują się newralgiczne punkty, o które powinna zadbać każda firma w nowej rzeczywistości? […]

  • 458

Czym jest cash flow i jak go pilnować w firmie?

Przepisy w Polsce stanowią, że jednym z elementów koniecznych do sporządzenia pełnego sprawozdania finansowego jest przygotowanie sprawozdania przepływów pieniężnych, czyli tzw. cash flow. […]

Wpisz swój adres e-mail, i otrzymuj najnowsze wiadomości!

Open