Czym jest cash flow i jak go pilnować w firmie?

Przepisy w Polsce stanowią, że jednym z elementów koniecznych do sporządzenia pełnego sprawozdania finansowego jest przygotowanie sprawozdania przepływów pieniężnych, czyli tzw. cash flow. […]