Smartfon dla handlowca – aplikacje wspierające pracę sprzedawcy

06.04.2017

Praca sprzedawcy wiąże się z licznymi spotkaniami z klientami, co z kolei często oznacza konieczność pracy w terenie. W przypadku branży FMCG spotkania z hurtowniami czy sklepami są wręcz codziennością. Smartfony w połączeniu z nowoczesnymi aplikacjami, stają się nieodzowną pomocą w pracy przedstawiciela handlowego. Jak?

Planowanie wizyt i dnia pracy

Zacznijmy od początku czyli od planu dnia pracy. Po zalogowaniu się do aplikacji,  handlowiec sprawdza jakie zadania ma przypisane do wykonania w danym dniu oraz z jakimi klientami jest umówiony na spotkanie. Co więcej aplikacje połączone z Google Maps, pozwalają łatwo wyznaczyć trasy dojazdowe do konkretnych klientów. Dzięki temu handlowiec już na stracie wie jak efektywnie rozplanować swój dzień.

Wgląd w dane z historii klienta

Aplikacje są równie przydatne w trakcie spotkań z kontrahentem. Handlowiec ma stały dostęp do informacji o swoim kliencie, danych kontaktowych jego pracowników czy historii zamówień i płatności. Może szybko sprawdzić jakie produkty klient zamawiał w ostatnim czasie lub jak zmieniał się jego potencjał zakupowy. Dzięki temu może np. lepiej dostosować swoją ofertę oraz zaproponować klientowi nowy produkt. Handlowiec ma również aktualne dane o kredycie handlowym klienta i jego zaległych płatnościach. Równie łatwe jest tworzenie kartoteki dla nowo pozyskanego klienta. Aplikacje zintegrowane z GUS czy bazą VIES umożliwiają szybkie uzupełnianie i weryfikowanie danych klienta. Wszystkie notatki ze spotkań robione są na bieżąco, handlowiec nie musi więc po powrocie do biura tracić czasu na ich przepisywanie.

Informacja o stanach magazynowych

Handlowiec w trakcie spotkania ma dostęp nie tylko do danych i cen towarów, ale również do informacji o aktualnych zasobach danego produktu. To szczególnie ważne gdy mamy wielu pracowników w terenie. Aplikacje działające w trybie online gwarantują, że dane będą zawsze aktualne, a klient może dokonać zamówienie bez obaw o dostępność towaru.

Obsługa zamówień

Handlowiec może dokonać zamówienia poprzez aplikację bezpośrednio w trakcie rozmowy z klientem. Szczegóły zamówienia (towary, wielkość zamówienia czy udzielony rabat) i dostawy (miejsce, data) wypełniane są bezpośrednio w czasie spotkania. Potwierdzenie zamówienia ląduje automatycznie na skrzynce mailowej klienta, a informacja o zamówieniu trafia do magazynu, który rozpoczyna realizację zgodnie z założeniami. Aplikacje usprawniają więc także obsługę klienta i pracę innych działów firmy (np. magazynu czy działu zapatrzenia).

Kontrola pracy handlowców

Utrzymanie kontroli nad podwładnymi pracującymi zdalnie z pewnością nie należy do najłatwiejszych. Tu również z pomocą przychodzą telefony z dedykowanymi aplikacjami. Poprzez aplikację kierownik może np. zlecać zadania swoim podwładnym i przypisywać je do konkretnych kontrahentów. Co więcej narzędzia pozwalają na indywidualne kontrolowanie pracy handlowców np. po ilości zrealizowanych czy planowanych zadań. Dyrektor sprzedaży ma także bieżącą informacje o stopniu realizacji planów sprzedażowych swoich podwładnych.

Jak to działa?

Aplikacje to oczywiście część mechanizmu, który kryje się za rozwiązaniami dla handlowców. Potrzebny jest zintegrowany system, który będzie umożliwiał przechowywanie i zarządzanie informacją o kontrahentach czy produktach. Sprzedawca poprzez aplikację loguje się wówczas do firmowej bazy danych. Informacje wysyłane w obie strony pozwalają zarówno na usprawnienie pracy handlowca, jak i całej firmy. Przykładem rozwiązania ERP z dedykowaną aplikacją jest system enova365. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji w której pokazywane są omawiane wcześniej czynności wykonane w aplikacji mobilnej enova365.