Jak wykorzystać dane w optymalizacji sprzedaży?

12.11.2020

Współcześnie sprzedaż opiera się na danych. To dzięki nim możliwa jest szybka reakcja na zmieniające się trendy rynkowe oraz analiza kluczowych z perspektywy przedsiębiorstwa partnerów biznesowych.

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do zmian we wszystkich pionach organizacyjnych wewnątrz firm. Dokładna analiza danych i reakcja na zmieniającą się rzeczywistość stała się mocnym atutem wobec konkurencji. Firmy, które potrafiły szybko zaadaptować się do zmian miały większe szanse na nieprzerwaną działalność operacyjną w trakcie tzw. lockdownu.

Według raportu „Firma, Pandemia, Technologia”, przeprowadzonego przez spółkę Soneta, blisko co piąta firma wykorzystuje oprogramowanie Business Intelligence, umożliwiające dokładną analizę wielu aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym sprzedaży. Panele BI, dostępne w systemie enova365 od wersji 2010.0.0 zawierają gotowe, predefiniowane widoki, wspierające analitykę procesów handlowych.

Jak handlowcy mogą wykorzystać statystyki sprzedaży w swojej codziennej pracy?

 

Spersonalizowane dane sprzedażowe dla każdego handlowca

Panele Business Intelligence dostępne w enova365 zawierają widoki, dostosowane do potrzeb i charakterystyki pracy działu sprzedaży w firmie. Pierwsze dwa wykorzystują kontekst Użytkownika i wskazują wartości sprzedaży wygenerowanej tylko przez handlowca, który aktualnie jest zalogowany do systemu.

Dedykowane Panele BI prezentują w różnych ujęciach dane sprzedażowe kontrahentów, przypisanych do danego Użytkownika. Handlowiec może śledzić najważniejsze dane statystyczne dotyczące procesu sprzedaży ( m.in. liczbę kontrahentów z uwzględnieniem ich statusu, średnią wartość sprzedaży, procent marży).

Dane, zwizualizowane na Panelu BI umożliwią szybką identyfikacji najbardziej wartościowych Klientów – m.in. dzięki aktualizującej się tabeli TOP 10 Kontrahentów wg wartości marży. W klasyfikacji pomoże także przygotowana analiza RFM (ang. Recency, Frequency, Monetary), która umożliwia wartościowanie Klientów w oparciu o wcześniejsze zakupy. Ponadto, Panel BI będzie wsparciem także w procesach windykacyjnych. Pozwala na analizę nieaktywnych kontrahentów oraz weryfikację nierozliczonych płatności.

Z pomocą Panelu BI handlowiec może z łatwością analizować towary pod względem sprzedaży i uzyskanej marży. Zestawienia produktów o najwyższej i najniższej marży pozwolą na weryfikację najmniej rentowych towarów i usług.

 

Śledź wyniki sprzedażowe dla całej firmy

Dane statystyczne, prezentowane w systemie enova365 będą również pomocne dla dyrektora sprzedaży dzięki predefiniowanym Panelom, gromadzącym przekrojowe dane:

  • Panel DH – Kontrahenci
  • Panel DH – Towary
  • Panel DH – Opiekunowie

Na ich podstawie możliwa jest analiza wartości sprzedaży, wygenerowanej marży i procentowego udziału danego kontrahenta w całości sprzedaży firmy – także w formie trendów w ujęciu miesięcznym i kwartalnym. Na podstawie gromadzonych danych BI klasyfikuje wszystkie towary i usługi w rankingach sprzedaży i marży, także w odniesieniu do ubiegłego roku.

Wykorzystaj gotowe modele analityczne w swojej firmie!

Poznaj możliwości rozwiązania enova365 Business Intelligence i pobierz bezpłatny casebook z najciekawszymi historiami wdrożeń oprogramowania.

bezpłatna publikacja - wdrożenia narzędzi do analityki biznesowej