Analiza wskaźników HR w dobie pandemii koronawirusa COVID-19

14.08.2020

Szereg obostrzeń sanitarnych wynikających z pandemii koronawirusa miał i wciaż ma wpływ na gospodarkę oraz wszystkie jej podmioty. Wiele przedsiębiorstw i organizacji było zmuszonych do szybkiego dostosowania się do nowych realiów życia społecznego i gospodarczego.

Według wszelkich prognoz straty, jakie wszyscy poniesiemy w związku z epidemią COVID-19 będą liczone w miliardach złotych. Pracodawcy w celu obrony firm w dobie kryzysu podejmują odważne, a niekiedy drastyczne decyzje w zakresie redukcji kosztów czy zatrudnienia. Każda taka decyzja powinna być jednak przeanalizowana.

Wskaźniki HR, pomocne w analizie zatrudnienia

Moduł enova365 Business Intelligence wychodzi na wprost oczekiwaniom organizacji, potrzebujących monitorowania sytuacji personalnej oraz jej zmienności w czasie i wpływu na całą organizację. W tym kontekście zespół ekspertów dokonał wyboru głównych mierników i pogrupował je na:

  • wskaźniki  efektywności powszechnie znane i obowiązujące oraz
  • wskaźniki specjalne związane z sytuacją epidemiczną.

Pierwsza grupa odnosi się do znanych i często praktykowanych przez działy HR mierników, związanych z przepływem zasobów ludzkich oraz efektywnością ich pracy. Tym, co wyróżnia je wyróżnia w systemie enova365, to logiczna segregacja tematyczna w Panelach BI:

  • Panel HR – Absencja,
  • Panel HR – Efektywność pracy,
  • Panel HR – Rotacja.

Dzięki takiemu układowi danych są one znacznie bardziej czytelne i łatwiejsze w interpretacji (bez nadmiaru nieuporządkowanych danych, który czyni je nieczytelnymi i naraża na błędną interpretację).

Druga grupa wskaźników, raportów i wykresów pozwala na ocenę wpływu pandemii COVID-19 na sytuację organizacji w zakresie zasobów ludzkich oraz czynników mających na nie wpływ. Są to parametry takie, jak np. jak wymiar etatu, wynagrodzenie, nieobecności, zwolnienia czy zatrudnienia.

Analiza skutków pandemii

Wskaźniki opisujące zmiany w organizacji spowodowane zjawiskiem pandemii zostały zgrupowane w odrębnym panelu o nazwie “Panel HR – Skutki pandemii”.

Analiza zamieszczonych w panelu wskaźników pozwoli na ocenę czy i w jakim stopniu sytuacja epidemiczna miała wpływ na daną organizację. Zestawienia zobrazują, na ile ucierpiała organizacja, a tym samym jej pracownicy. Mowa tutaj o takich skutkach, jak redukcje wymiaru etatów, redukcje wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe czy nawet zwolnienia.

W przypadku dużych organizacji, w których występuje znaczne rozproszenie oddziałów i lokalizacji, sam wskaźnik zatrudnionych osób nie jest w stanie zobrazować pełnej skali zjawisk. Z tego powodu zaproponowane w enova365 zestawy danych zostały wzbogacone o informację, jaki odsetek wszystkich zatrudnionych w organizacji stanowi konkretna liczba pracowników, których dotyczy dane zjawisko. Dodatkowo, w tej sekcji analiz uwzględnione zostały najaktualniejsze zmiany w obszarze typów nieobecności, np:

  • opieka nad dzieckiem z powodu zamknięcia szkół
  • opieki nad osobą niepełnosprawną z powodu zamknięcia ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych.

Obie grupy zawierają wskaźniki, które powinny być monitorowane w każdej organizacji bez względu na jej wielkość, branżę, region czy profil działalności. Dostarczają wiedzę, niezbędną managerom, działom HR jak i zarządowi. Porównanie danych finansowych (również dostępnych w enova365) z przygotowanymi analizami HR pomoże w podejmowaniu trafnych decyzji i niwelowaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19.


Wykorzystaj analizę skutków COVID-19 w swojej organizacji

Poznaj korzyści, płynące z wykorzystania Paneli BI w dziale HR – przetestuj bezpłatne demo enova365 i uzyskaj dostęp do analiz skutków pandemii.