Webservice – integracja konta bankowego z systemem ERP

01.08.2017

Integracja między kontem bankowym a systemem księgowym lub ERP, pozwala na kontrolowanie i wykonywanie czynności na operacjach bankowych, bezpośrednio z poziomu oprogramowania ERP bez konieczności przelogowania się do portalu bankowego. 

Jak w skrócie działają takie integracje (na podstawie połączenie Raiffeisen – enova365)?

Technologia

Tego typu integracje bazują na technologii webservice, która pozwala na wymianę danych między dwoma serwisami przy użyciu formatu XML. Z uwagi na wrażliwość danych ich przesył jest szyfrowany – komunikacja odbywa się za pomocą protokołu HTTPS. Choć technicznie kwestia wydaje się skomplikowana, z punktu widzenia użytkownika końcowego połączenie działa bardzo prosto.

Funkcje

Webservice pozwalają na automatyczne importowanie i eksportowanie wpłat i wypłat między system bankowym, a systemem finansowym (ERP). Lista dostępnych funkcji zależna jest od oprogramowania księgowego i strony systemu bankowego – funkcje są zdeterminowane przez możliwości systemów informatycznych z obu stron.  W przypadku webservice Raiffeisen – enova365 do najważniejszych możliwości należą:

  • sprawdzenie salda dostępnego oraz salda zaksięgowanego dla wybranego rachunku bankowego bezpośrednio w enova365;
  • import historii operacji za wybrany okres dla konkretnego rachunku bankowego do systemu;
  • eksporty zatwierdzonych przelewów do konta bankowego (pojedynczo bądź zbiorczo).

Dane z systemu enova365 do systemu bankowego eksportowane są z listy przelewów, natomiast import wszystkich operacji bankowych powstałych na rachunku następuje do modułu Ewidencja Środków Pieniężnych.

Dla kogo?

Integracja z bankowością elektroniczna sprawdzi się w zasadzie w każdym przedsiębiorstwie, a głównym beneficjentem będą osoby odpowiedzialne za realizację i przyjmowanie przelewów oraz rozliczeń na wszystkich etapach pracy z operacjami bankowymi. Integracje pozwalają bowiem na redukcję czasu potrzebnego na wykonanie czynności, dzięki automatyzacji wymiany danych między enova365, a bankiem Raiffeisen. Użytkownik zyskuje wgląd do bieżących informacji o stanie konta lub kont bez konieczność przechodzenia na stronę banku i logowania się do swojego systemu bankowego. Integracja znacznie ogranicza również ilość pomyłek i błędów związanych z wprowadzaniem wyciągów ręcznie.