Split payment – już od 1 kwietnia 2018?

06.11.2017

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) to kolejny element zmian w przepisach, zmierzający do uszczelniania podatku od towarów i usług VAT. W Polsce ta metoda zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2018 r.

Czym jest split payment?

Mechanizm podzielnej płatności obowiązuje już w kilkunastu Państwach europejskich. We wszystkich krajach sama idea jest dość podobna i zakłada, że płatność za nabyte towary czy usługi dzielona jest na dwie części:

  • pierwsza - odpowiadająca wartości sprzedaży netto odprowadzana jest na rachunek bankowy dostawcy
  • druga - odpowiadająca kwocie podatku VAT trafia na specjalny subkont dostawcy – rachunek VAT.

Dobrowolny?

W większości krajów w których obowiązuje split payment, mechanizm ten jest obowiązkowy. W Polsce będzie on dobrowolny, a dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na tę metodę ustawodawca przewidział kilka benefitów. Dla nabywcy towarów będzie to np. brak sankcji VAT oraz brak odsetek od zaległości VAT.

Jednak jak twierdzi część ekspertów, jeśli okaże się, że na skorzystanie z tego mechanizmu, zdecyduje się choć część naszych kontrahentów, również my, w  trosce o naszą stabilność finansową, będziemy zmuszeni z niej korzystać. Zgodnie bowiem z zapowiedziami Departamentu Podatku od Towarów i Usług, podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie VAT - będzie można z nich co prawda przekazywać środki na rachunki VAT innych przedsiębiorców, a także realizować zobowiązania podatkowe VAT, ale w pewnym stopniu środki na tym rachunku będą zamrożone. Nawet do 90 dni.

Dodatkowo pojawiają się głosy, że mechanizm podzielnej płatności może stać się obligatoryjny dla części branż – tych, które są szczególnie narażone na wyłudzenia podatkowe.

Bank jako inkasent – aktualny projekt

Ostatni opublikowany projekt ustawy zakłada:

  • Odrębne konto VAT na poziomie banku podatnika. Bank do każdego konta rozliczeniowego podatnika będzie prowadzić powiąza­ne z nim konto VAT.
  • Obsługa podziału płatności na dwa strumienie (netto i VAT) będzie następować w ramach mechanizmów systemu bankowego – jeden przelew automatycz­nie dzielony przez bank.
  • Fakultatywne zastosowanie tej formy płatności za fakturę – decyzję podejmu­je nabywca.

Projekt zakłada zautomatyzowanie split payment, poprzez zobowiązanie banku nabywcy do dzia­łania jako inkasent podatku. Na podstawie faktury VAT, wystawionej przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, nabywca będzie dokonywał zapłaty poprzez wydanie swojemu bankowi dyspozycji wykonania przelewu na rzecz kontrahenta w wysokości brutto. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, konta do obsługi podatku VAT, mają być dla przedsiębiorców bezpłatne.

Chcesz wiedzieć, co eksperci z obszarów: bankowości, finansów i oprogramowania ERP myślą o split payment? Czytaj dalej