Obowiązkowe dobowe wyciągi z kont

30.05.2017

Według jednego z najnowszych projektów nowelizacji Ordynacji Podatkowej od 1 września podatnicy będą mieli obowiązek codziennego przesyłania dobowych wyciągów z rachunków bankowych w formie JPK. Ministerstwo planuje objąć tym obowiązkiem małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Projekt zmian w ustawie jest kolejną inicjatywą, która ma poprawić ściągalność VAT. Jak piszę w uzasadnieniu projektu resort finansów “Działania te miałyby charakter prewencyjny w zakresie ograniczenia oszustw i nadużyć podatkowych, w tym w szczególności oszustw karuzelowych, i realizowane byłyby poprzez szybką identyfikację transakcji podejrzanych oraz weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku”.

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, nakładający na przedsiębiorców obowiązek przekazywania szefowi KAS dobowych wyciągów z rachunków ma dotyczyć 80 tysięcy firm już od 1 września 2017 r. Zwolnione z niego byłyby tzw. mikrofirmy.

Przekazywanie wyciągów z rachunków w oparciu o JPK

W projekcie ustawy znalazła się propozycja, aby obowiązek przekazywania wyciągów z rachunków bankowych realizowany był:

1)      za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej –  w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej;

2)      bezpośrednio przez podatnika – w przypadku podatników posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem  Rzeczypospolitej Polskiej.

Propozycja przekazywania dobowych wyciągów z rachunków bankowych miałaby funkcjonować w oparciu o koncepcję JPK_WB na żądanie, a nowy obowiązek stałby się uzupełnieniem systemu Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Zgodnie z projektem ustawy, podatnicy, korzystający z banków zagranicznych od września 2017 będą zobowiązani do codziennego wysyłania JPK_WB ze swojego systemu finansowo – księgowego.

Systemy informatyczne obsługujące wyciągi dobowe

Projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej będzie wymagał kolejnych dostosowań oprogramowania biznesowego lub programów księgowych.

Gotowość do obsługi tej formy JPK deklaruje już producent oprogramowania enova365.

System enova365 zapewnia pełne wsparcie w zakresie generowania, sprawdzania poprawności struktury oraz wysyłki wszystkich rodzajów JPK, w tym również JPK_WB. Standardowa funkcja tworzenia JPK w enova365 rozszerzona jest o dodatkowe narzędzia usprawniające proces związany z obowiązkiem dostarczania JPK oraz informacji podatkowych. Użytkownicy systemu enova365 mają taką funkcjonalność dostępną w standardzie. – podkreśla Dominika Dziedzic, konsultat projektu Księgowość enova365
– JPK w enova365 są dostosowywane do obowiązujących przepisów prawa i aktualizowane na bieżąco. System umożliwia również samodzielne, lub z pomocą wdrożeniowca, konfigurowanie plików. Funkcja ta jest niezwykle użyteczna w przypadku stale zmieniających się interpretacji dotyczących zakresu danych wysyłanych do Ministerstwa.

Wysyłka JPK_WB bezpośrednio przez podatnika.

Szczególną uwagę zjawisku wyciagów dobowych powinni poświącić przedsiębiorcy z drugiej grupy wymienionej w projekcie ustawy czyli – posiadających rachunek bankowy w banku posiadającym adres siedziby lub oddziału poza obszarem  Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak podkreśla producent enova365 – można dostosować się do tej zmiany przepisów, bez konieczności wymiany całości oprogramowania. Dzięki enova365 możliwe jest zaimportowanie i wysyłka zewnętrznych JPK. Rozwiązanie takie jest szczególnie korzystne w przypadku jednostek, których system zewnętrzny pozwala na wygenerowanie JPK, ale nie posiada funkcji jego wysyłania do bramki Ministerstwa Finansów. Z systemu enova365 można tym sposobem wysyłać każdy rodzaj JPK.

JPK_WB w systemie enova365 tworzone jest na podstawie danych wprowadzonych w obszarze Ewidencja Środków Pieniężnych. Ewidencja Środków Pieniężnych jest modułem, który nie wymaga osobnej licencji i jest automatycznie dołączany do każdego zakupionego modułu systemu enova365. W ramach Ewidencji Środków Pieniężnych dostępne jest m.in. prowadzenie raportów kasowych, raportów bankowych, przygotowywanie przelewów, czy też eksportowanie przelewów do banku.

System enova365 udostępnia również moduły dodatkowe, które w istotny sposób ułatwiają i usprawniają czynności związane z obsługą wyciągów bankowych. Funkcjonalności te mogą okazać się szczególnie użyteczne w przypadku podmiotów, które oprócz wysyłki dziennych plików JPK_WB, wkrótce będą stosowały mechanizm split payment (podzielonej płatności) w rozliczeniach z kontrahentami.

Zdaniem naszego eksperta przedsiębiorcy muszą szykować się na kolejne zmiany w zakresie obsługi swoich finansów i rozsądnie wybierać narzędzia informatyczne. Ostatnie dynamiczne zmiany w obszarze finansowym dotyczące zarówno propozycji dziennego raportowania wyciągów bankowych jak i zapowiadanego mechanizmu split payment stają się bardzo odczuwalne przed przedsiębiorców. Użytkownicy systemów finansowo – księgowych, wybierając oprogramowanie do obsługi przedsiębiorstw, powinni w swoim wyborach uwzględniać elastyczność i konfigurowalność oprogramowania, które nadąży za zmianami prawa – wyjaśnia Dominika Dziedzic.