Nieistniejący kontrahenci, a nowe sankcje VAT

05.07.2017

1 stycznia 2017 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zezwalająca Naczelnikowi urzędu skarbowego na usuwanie firm z rejestru VAT. Obowiązek weryfikacji statusu kontrahentów spada na każdego podatnika. Jak zmieniły się sankcje w VAT i jak uchronić firmę przed ich konsekwencjami?

Fiskus masowo wykreśla z rejestru VAT

Celem nowelizacji z 1 stycznia 2017 roku jest uszczelnienie podatku VAT. Naczelnik Urzędu Skarbowego ma obecnie prawo wykreślić firmę z rejestru w 9 sytuacjach określonych w nowelizacji m.in. w sytuacji, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, gdy dane wskazane w zgłoszeniu rejestracyjnym są nieprawdziwe lub gdy podatnik wiedział lub miał podstawy przypuszczać, że jego kontrahenci, brali udział w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Nowelizacja nie nakłada na organy skarbowe obowiązku informowania podatnika o odebraniu mu statusu czynnego podatnika VAT. W takim wypadku nieświadomy utraty statusu podmiot nadal może  wystawiać faktury swoim kontrahentom.

Tylko przez pierwsze trzy miesiące tego roku fiskus wykreślił z rejestru blisko 40 tys. firm

Konsekwencje przyjęcia faktury od nieistniejącego kontrahenta

1 stycznia wprowadzono również dodatkowe sankcje prawne w wypadku nienależycie dokonanego rozliczenia podatku VAT. Co ważne to podatnik jest zobowiązany do zweryfikowania czy jego kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku gdy przedsiębiorca nie dokona tego obowiązku, urząd ma prawo odmówić rozliczenia podatku VAT a nawet nałożyć na nas dodatkowe sankcje karne. Jeszcze większe nieprzyjemności grożą nam gdy okaże się, że nieświadomie nawiązaliśmy współpracę z firmą będącą częścią karuzeli finansowej. W takim wypadku nowelizacja ustawy wprowadza sankcje w podwyższonej wysokości 100% w stosunku do podatników odliczających VAT.

Jak się chronić?

De facto wystawiają lub przyjmując fakturę podatnik powinien więc każdorazowo sprawdzić czy dany kontrahent jest aktualnie czynnym podatnikiem VAT. Ręczne sprawdzenie każdego kontrahenta, przy każdej fakturze jest jednak bardzo czasochłonne,  co więcej przedsiębiorca nie może być pewien czy każdy z jego pracowników będzie pamiętał o tej czynności za każdym razem gdy wystawia lub przyjmuje fakturę.

Pomocą może być rozwiązanie w systemie enova365, które umożliwia masowe sprawdzenie aktualnego statusu kontrahentów w bazie VIES (internetowym systemie wymiany informacji o VAT).

Zobacz jak to działa:


enova365 Status w bazie VIES from enova365 on Vimeo.