Jak UE chce ułatwić zakupy oraz sprzedaż przez Internet?

12.07.2016

Handel internetowy jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Aby umożliwić mu stały wzrost na arenie międzynarodowej, a w szczególności w obrębie państw zrzeszonych w Unii Europejskiej, Komisja Europejska od października 2015 roku pracuje nad strategią poprawy wspólnego rynku.

W planie rozwoju wewnętrznego handlu online Wspólnoty znajduje się wprowadzenie takich rozwiązań, które zapewnią obywatelom wszystkich państw członkowskich jak najlepsze warunki do bezproblemowego kupowania i sprzedawania towarów oraz usług w sieci internetowej. Obecnie Komisja Europejska w celu poprawy rozwoju handlu online skupia się na trzech elementach: zlikwidowaniu geoblockingu, obniżeniu i ujednoliceniu cen paczek wysyłanych do innych państw, oraz zwiększeniu ochrony konsumentów.

Likwidacja geoblockingu
Geoblocking jest zjawiskiem dość częstym w światowym internecie. Polega on na blokowaniu określonych treści lub usług ze względu na położenie geograficzne odbiorców. Praktykę tą wykorzystuje się pod pretekstem ochrony terytorialności prawa autorskiego, często uniemożliwiając również osobom spoza danego obszaru na zakup usług lub produktów dostępnych w danym miejscu. Zgodnie z nowymi regulacjami KE, każdy członek Unii Europejskiej będzie miał jednakowy dostęp do wszystkich towarów i usług dostępnych na terenie Wspólnoty w takich samych cenach.
Ewentualne różnice w cenach dopuszczone będą jedynie w wypadku np. istnienia różnych stawek podatku VAT.

Ceny dostarczania przesyłek na terenie UE
KE na liście zmian zaproponowała również większą przejrzystość cenową dotyczącą międzynarodowego przesyłania produktów. Obecnie usługa taka jest zwykle 3-5 razy droższa niż koszt wysyłki paczki na terenie tego samego państwa, co – jak wynika z analizy przeprowadzonej przez KE – nie ma uzasadnienia w rzeczywistości.
Zdaniem pomysłodawców wprowadzenia zmian konieczne będzie prowadzenie górnych limitów cenowych dla przesyłanych paczek, podobnie jak np. w usługach roamingowych.

Większe bezpieczeństwo kupujących
Ostatnim elementem wpływającym na poprawę jakości zakupów online ma być zwiększenie ochrony konsumentów poprzez skuteczniejsze egzekwowanie ich praw przez organy krajowe. Zdaniem KE odbywać się to powinno poprzez zwiększenie uprawnień owych organów.
Komisja w projekcie zmian chce, aby państwowe instytucje mogły sprawdzać, m.in. czy strony internetowe sklepów stosują niedozwolone elementy (jak np. geoblocking) i były w stanie szybko pociągać odpowiednie podmioty do odpowiedzialności.
Wszystkie powyższe propozycje zostały opracowane w formie projektu, którym następnie zajmą się państwa członkowskie wchodzące w skład Rady UE, oraz Parlament Europejski.