Raport: Rynek ERP w Polsce – jak kupują polskie firmy?

20.02.2018

Jakie systemy ERP wybierają polscy przedsiębiorcy, czego w oprogramowaniu do zarządzania szukają? Jakie są oczekiwania wobec systemów klasy ERP i co ma ostateczny wpływ na decyzje zakupowe? Wreszcie – jakie są plany inwestycyjne polskich firm w zakresie oprogramowania i jaki system ERP wybrać?

Instytutowi Badań i Opinii Publicznej CEM zleciliśmy badanie polskich przedsiębiorstw, zatrudniających więcej niż 50 pracowników, pod kątem używania, opinii i planów zakupowych dotyczących systemów ERP – aby zrozumieć zachowania zakupowe użytkowników oprogramowania do zarządzania i móc przewidzieć trendy oraz poznać plany inwestycyjne polskich firm.

W raporcie przygotowanym na podstawie analizy wyników badań zawarliśmy najważniejsze i najciekawsze wnioski dotyczące użytkowników systemów ERP.

Systemy ERP w służbie polskim przedsiębiorcom

Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że polskie średnie przedsiębiorstwa w 100% korzystają z oprogramowania klasy ERP w przynajmniej jednym obszarze swojej działalności, najczęściej jest to obszar księgowy oraz kadrowo-płacowy.

Oczekiwania wobec systemu ERP i kryteria wyboru dobrego systemu do zarządzania

Jak wskazują respondenci oczekują od systemów optymalizacji i usprawnienia codziennej pracy, jako kluczowe kryterium wyboru w swoich decyzjach zakupowych wskazują elastyczność systemu i dopasowanie do struktury organizacji. Niezależnie od wielkości firmy zdecydowanie najważniejszym czynnikiem jest to, żeby system ERP był dopasowany do potrzeb przedsiębiorstwa.

Wymiana systemu ERP

Zmiana oprogramowania ERP to w firmie duże przedsięwzięcie i nierzadko czasochłonny proces, nie mniej jednak ankietowani w niemal 1/5 deklarują skłonność do wymiany systemu ERP na inny. Jako czynnik decydujący o ewentualnej zmianie respondenci podają brak potrzebnych funkcjonalności w obecnie używanym systemie. Co za tym idzie 15% badanych deklaruje, że wymieni swój system ERP na inny w przeciągu 2 lat.