Przyspiesz obieg informacji kadrowych dzięki wspólnej platformie

20.04.2021

Poprawa organizacji pracy, automatyzacja powtarzalnych czynności i szybszy przepływ informacji wśród pracowników – to zaledwie kilka z wielu zalet wdrożenia cyfrowej komunikacji kadrowej. Zobacz, jak możesz usprawnić procesy zarządzania zasobami ludzkimi w swojej firmie, wykorzystując możliwości Pulpitów HR!


Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do cyfrowej komunikacji w życiu codziennym. Czymś zupełnie naturalnym wydaje się być przesyłanie wiadomości za pomocą komunikatorów, składanie wniosków urzędowych online czy sprawdzanie informacji (np. o pogodzie) online zamiast w prasie. Wiąże się z tym szereg korzyści: mamy szybszy, prostszy dostęp do interesujących nas danych oraz możemy się nimi z łatwością dzielić. Zwykle oczekujemy także, że informacja w postaci elektronicznej będzie najaktualniejsza spośród wszystkich dostępnych źródeł.

 

System ERP wsparciem dla działu kadr

Między innymi z tych powodów cyfrowy obieg informacji znalazł zastosowanie w procesach biznesowych oraz w szczególności w działach HR, gdzie pomaga uporządkować przetwarzane informacje i przyspieszyć komunikację z pracownikami. W zarządzaniu danymi kadrowymi pomagają systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning, czyli zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa), które dzięki wspólnej bazie danych mogą gromadzić i przetwarzać informacje w całej firmie.

Digitalizacja akt pracowniczych krok po kroku – dowiedz się więcej z bezpłatnego e-booka

Do sprawnej obsługi procesów kadrowych przydatna może być także wspólna platforma, dzięki której pracownicy, kierownicy jak i dział HR otrzyma bieżący dostęp do wszystkich niezbędnych informacji. Polski system ERP enova365 umożliwia komunikację w takim modelu poprzez wykorzystanie modułów: Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika
Jakie są zalety wdrożenia wspólnej platformy do komunikacji kadrowej w firmie?

 

Z perspektywy pracownika

Pracownik, który posiada dostęp do Pulpitu w systemie enova365 może z dowolnego urządzenia sprawdzać dostępny limit urlopowy bez konieczności dodatkowego kontaktu z firmowym działem HR. Ponadto, Pulpit Pracownika umożliwia składanie wniosków (np. urlopowych) oraz podgląd ich obecnego stanu. Tak złożony wniosek automatycznie trafia do przełożonego, który może go zaakceptować lub odrzucić, o czym natychmiastowo zostaje powiadomiony pracownik.

Wspólna platforma dla całej firmy może także stanowić rozwiązanie, wspierające ewidencję czasu pracy. Moduł Pulpit Pracownika wraz z modułami Praca Zdalna oraz Praca Zdalna w Pulpitach pozwala na jego rejestrację dzięki specjalnej sekcji, widocznej po zalogowaniu. Przy pomocy przycisków, możemy odznaczyć swoje wejście lub wyjście z pracy oraz zobaczyć wcześniej dodane wpisy. Te mogą następnie zostać wykorzystane w procesach kadrowo-płacowych lub stanowić prostą listę obecności.

 

Z perspektywy kierownika

Moduł Pulpit Kierownika daje przełożonym możliwości zarządzania wnioskami składanymi przez podwładnych, a także ułatwia organizację bieżącej pracy. Elektroniczny dostęp do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników zmniejsza liczbę papierowych dokumentów w obiegu, a także zapewnia lepszą kontrolę nadgodzin i ustalanie zastępstw.

Kierownicy mają dostęp do danych podwładnych pracowników (m.in. ukończonych szkoleń, czasu pracy i nieobecności, zadań), a także do złożonych przez nich wniosków wraz z możliwością ich precyzyjnego filtrowania. Pulpit Kierownika enova365 pozwala na zaakceptowanie bądź odrzucenie wniosku, a także podania dodatkowego uzasadnienia, które następnie zostanie wysłane w wiadomości e-mail do podwładnego. Poprzez dane, gromadzone na wspólnej platformie mogą planować harmonogram czasu pracy z możliwością dostosowania sposobu jego rejestracji dla różnych grup pracowników w firmie.

 

Z perspektywy firmy

Elektroniczna komunikacja kadrowa w organizacji pozwala na znaczące przyspieszenie przepływu informacji w firmie. Zarówno pracownik, kierownik jak i specjaliści HR otrzymują natychmiastową informację o wnioskach pracowniczych i ewidencji czasu pracy bez konieczności dodatkowego kontaktu za pośrednictwem innego kanału. Automatyzacja procesów administracyjnych wpływa pozytywnie na organizację pracy oraz poprawia efektywność wszystkich zespołów, a w szczególności działu HR. Nie bez znaczenia jest także oszczędność zasobów oraz ochrona środowiska, gdyż dzięki przeniesieniu komunikacji eliminujemy konieczność wydruku dokumentów.

Kliknij tutaj i zobacz nowości w systemie enova365 z obszaru Kadr, które przyspieszą komunikację w Twojej firmie.