Podkręcaj obroty z ERP-em na Opolszczyźnie

18.09.2019

Jak wynika z badań GUS-u, przedsiębiorstwa z województwa opolskiego dokonały dużego skoku w stronę informatyzacji na przestrzeni ostatniej dekady, ale są jeszcze obszary do dalszych zmian.

Statystycznie opolskie to najmniejsze województwo w Polsce, jednak pod wieloma względami przewyższa większe regiony kraju. Opolszczyzna czerpie gospodarczo z dogodnego położenia pomiędzy dwiema metropoliami (Wrocławiem i Aglomeracją Śląską). Rozwinięta infrastruktura (w tym autostrada A4, łącząca najważniejsze miasta w regionie) sprzyja dostępowi do dużych rynków, także zagranicznych.

Bazując na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z lipca bieżącego roku*, przedsiębiorcy bardzo pozytywnie oceniają obecną koniunkturę, co ma pokrycie w liczbach. W pierwszym kwartale 2019 r. wskaźnik rentowności ze sprzedaży . prawie we wszystkich branżach (prócz górnictwa) był dodatni**.

 

Podążając za rozwojem IT

Przedsiębiorstwa zlokalizowane na Opolszczyźnie bardzo szybko zaczęły odpowiadać na kolejne zmiany technologiczne, w tym wykorzystanie możliwości, jakie daje szerokopasmowy Internet. Według danych GUS-u na przestrzeni lat 2010 – 2016 udział przedsiębiorstw (powyżej 9 zatrudnionych) z dostępem do sieci wciąż wzrastał. Co ciekawe, w pierwszym roku firmy z regionu plasowały się poniżej średniej (64,7% z nich korzystało z Internetu w porównaniu do średniej krajowej 69%), jednak w kolejnych latach szybko odrobiły straty, pozostając w ścisłej czołówce. Systematycznie od 2014 r. Opolszczyzna odnotowuje wyższe wskaźniki usieciowienia, niż średnia dla całej Polski. W 2016 r. tylko 6,6% firm z regionu nie posiadało szerokopasmowego łącza.

Dostęp do sieci okazał się pierwszym krokiem do technologicznej zmiany w firmach . Kolejnym było poniesienie nakładów na działalność innowacyjną, która pozwoliłaby zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa, np. wdrożenie systemu ERP (ang. Enterprise Resource Planning) pozwalającego na sprawne zarządzanie zasobami. Według GUS-u prawie co piąte przedsiębiorstwo z sektora przemysłu w  2017 r. przeznaczyło środki na zwiększenie innowacyjności w obszarze swoich procesów. Warto zwrócić uwagę, że w tym samym okresie w sąsiadującym śląskim takich firm było o 3 pkt. proc. mniej.

O ile przemysł bardzo szybko rozpoczął marsz ku adaptacji do wymogów nowoczesnej gospodarki, to firmy usługowe z regionu odnotowały potknięcie. W analogicznym okresie (2017 r.) zaledwie jedno na siedemdziesiąt cztery przedsiębiorstwa poniosło nakłady na działalność innowacyjną. Dla porównania w województwie śląskim była to co trzynasta firma.

 

W pogoni za optymalizacją

Nakład poniesiony na wdrożenie oprogramowania dla biznesu – podobnie, jak z podłączeniem do sieci – jest kosztem, który leży w interesie firm, gdyż znacząco zwiększa możliwości operacyjne przedsiębiorstwa. Od momentu powstania, głównym zadaniem systemów ERP jest optymalizacja działalności, co we współczesnej, zglobalizowanej gospodarce stanowi jeden z wyznaczników konkurencyjności.

Jest to możliwe dzięki kompleksowości i modułowości oprogramowania, które dostosowuje się do profilu firmy – niezależnie, czy jest to fabryka, przedsiębiorstwo handlowe czy firma konsultingowa. Przykładowo, system enova365 posiada dedykowane rozwiązania dla poszczególnych obszarów: handlu i obsługi magazynu, księgowości, produkcji, działu HR itd., co pozwala na precyzyjne dopasowanie funkcjonalności do indywidualnych potrzeb organizacji.

Instalacja systemu ERP może także wesprzeć niektóre oprogramowania, już wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Wszystko dzięki możliwości integracji z innymi aplikacjami poprzez API. W ten sposób możliwe jest korzystanie z usług kurierskich (zamawianie odbioru przesyłki), sprawdzanie stanu rachunku firmowego i zlecanie przelewów bezpośrednio z poziomu enova365 (bez konieczności logowania się do webserwisów banków).

Użytkownicy systemu ERP zwracają uwagę na zauważalną redukcję kosztów, wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych i efektywne wykorzystanie pracy zdalnej. Korzystając z enova365 Klienci otrzymują także aktualizacje oprogramowania do bieżącej litery prawa w cenie aktualnej licencji.

Wiele firm, działających na Opolszczyźnie zdążyło już zaimplementować u siebie system ERP. Ponad 250 przedsiębiorstw z regionu korzysta z enova365. Co więcej, 87% użytkowników jest zadowolonych z możliwości, jakie daje oprogramowanie. Wykorzystanie systemów do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa stanowi kolejny ważny punkt na drodze do zwiększania efektywności firm z regionu.

* GUS, „Koniunktura gospodarcza, opinie formułowane przez jednostki z siedzibą w województwie OPOLSKIM – lipiec 2019 r.”

** GUS, „Biuletyn statystyczny województwa opolskiego I kwartał 2019 r.”