Pakiet VAT e-commerce w Twojej firmie – gotowi na e-commerce?

28.07.2021

1 lipca 2021 roku weszły w życie nowe przepisy związane ze sprzedażą transgraniczną. Swoim zasięgiem objęły wszystkie państwa Unii Europejskiej, które musiały dostosować swoje ustawodawstwo do unijnej dyrektywy. Jaki cel przyświecał zmianom i na czym dokładnie one polegają?

Główną przyczyną wprowadzenia nowych przepisów była chęć podniesienia szans przedsiębiorców działających na terenie UE oraz wzmocnienie ich konkurencyjności wobec podmiotów z krajów trzecich zajmujących się handlem elektronicznym. Dodatkowo kierowano się koniecznością uszczelnienia podatku VAT, którą to kwestię wcześniej pominięto.

 

Sprzedaż internetowa wciąż na topie

E-handel w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Pandemia, z którą zmagamy się już ponad rok, przyspieszyła ten proces jeszcze bardziej. Konsumenci coraz chętniej dokonują zakupów przez Internet, a bariery z tym związane stopniowo zanikają. Organy UE, dokładnie Komisja Europejska, widząc ten trend, rozpoczęła już jakiś czas temu prace nas ujednoliceniem przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT). Dotyczyło to między innymi rozliczania i ewidencji oraz nowych zasad opodatkowania sprzedaży transgranicznej. Polska, podobnie jak inne kraje, musiała dostosować swoje prawo do unijnej Dyrektywy VAT, aby przepisy te odpowiednio zaimplementować na gruncie państwowym.

 

Jak było?

Przed zmianami związanymi z tzw. Pakietem VAT e-commerce, wszyscy podatnicy sprzedający do konsumentów w UE mieli określone limity, po przekroczeniu których zobowiązani byli do rejestracji do celów VAT w danym kraju i ponoszenia tam określonych kosztów. Progi te nie były ujednolicone i wynosiły od 35 000 do 100 000 euro, zatem rozbieżność była naprawdę wyraźna.  Kraj konsumpcji stawał się miejscem rozliczenia podatku.

Obowiązywały także zwolnienia podatkowe dla przesyłek importowanych o wartości do 22 euro, co często dawało możliwość obniżania kosztów towarów sprowadzanych np. z Azji. Komisja Europejska postawiła sobie za cel uregulowanie tych kwestii i zwiększenie konkurencyjności podmiotów z EU wobec tych spoza omawianego obszaru.

 

Co się zmieniło?

Zmiany w przepisach wiążą się zwłaszcza z uproszczeniami dotyczącymi rozliczania podatku VAT oraz zapewnieniem jego właściwego opłacania w państwie członkowskim przeznaczenia. Dzięki temu bariera związana z transgraniczną sprzedażą internetową ma się zmniejszyć. Prowadzenie sprawozdawczości w jednym państwie identyfikacji oszczędzi również czas i ułatwi rozliczanie wielu podmiotom, ograniczając tym samym koszty prawne i księgowe.

Omawiane zmiany dotyczą kilku aspektów związanych z podatkiem VAT w branży e-commerce. Wprowadzono nowy sposób definiowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI). To ujednolicenie pomogło uporządkować istniejące przepisy oraz łatwiej przygotować się do egzekucji kolejnych. Przekształcono także procedurę Mini One Stop Shop (MOSS) w One Stop Shop (OSS). Bardzo istotną modyfikacją jest utworzenie jednego wspólnego limitu przy sprzedaży wysyłkowej dla każdego państwa UE. Komisja wprowadziła próg w wysokości 10 000 euro.

Oprócz OSS, utworzono również specjalną procedurę IOSS (Import One Stop Shop) dla przesyłek o wartości do 150 euro. Co więcej, nie mamy już do czynienia z możliwością zwolnienia z VAT przy przesyłkach o niskiej wartości, do 22 euro.

Nowe przepisy jako stronę transakcji wymieniły ponadto interfejsy elektroniczne, nakładając na nie istotne obowiązki związane z rozliczaniem podatku VAT, których dotychczas one nie miały.

 

Komisja Europejska, jak enova365, daje wybór

Uproszczone procedury to przede wszystkim wybór. Podatnicy sami mogą zdecydować czy chcą z nich skorzystać, czy na ten moment rozliczają się na dotychczasowych zasadach, po przekroczeniu progu sprzedaży określonego dla danego kraju. Istotą jest jednak to, aby stosować zasady VAT OSS stale a nie wybiórczo, tzn. po rejestracji w procedurze wykazywać w niej wszystkie transakcje, które obejmuje. UE ma nadzieję, że wprowadzone zmiany staną się atrakcyjne i zachęcą przedsiębiorców do rozszerzania działalności o kolejne państwa unijne.

 

Darmowy e-book przygotowany przez ekspertów

Zmiany związane z nowym Pakietem VAT e-commerce są dużo szersze i wymagają zrozumienia. Jeśli potrzebujesz na ten temat kompleksowych informacji, zachęcamy do pobrania bezpłatnego e-booka, przygotowanego przez ekspertów enova365. Dowiesz się z niego czy możesz skorzystać z wprowadzonych uproszczeń, jak to zrobić i jakie nowe obowiązki spoczywają na podatnikach.

Dodatkowo sprawdzisz w jaki sposób system ERP może pomóc w rozliczaniu się w zgodzie z nowymi zasadami.

POBIERAM PRZEWODNIK PO VAT E-COMMERCE