JPK: Nowy obowiązek dla mikro przedsiębiorców już od 1 stycznia

21.11.2017

Już od 1 stycznia 1,6 mln mikro przedsiębiorców w Polsce zostanie objętych wymogiem wysyłki JPK VAT. Nowy wymóg będzie dotyczył wszystkich przedsiębiorców rozliczających VAT. Co zawiera plik JPK?

Co zawiera plik JPK_VAT?

Zgodnie z definicją Ministerstwa Finansów, Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów infor­matycznych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres.

W uproszczeniu Jednolity Plik Kontrolny to plik przygo­towywany przez system informatyczny, o ustandaryzowanym układzie i formacie umożliwiające organom skarbowym kontrolę naszych zestawień księgowych. JPK VAT powinien być przed przedsiębiorców wysyłany comiesięcznie i zawiera ewidencję sprzedaży i zakupu VAT a więc numery, nazwa kontrahentów oraz wartość transakcji w rozbiciu na poszczególne kategorie podatkowe wszystkich faktur wystawianych przez firmę w danym okresie. Celem wprowadzenia plików JPK_VAT jest uszczelnienie podatku VAT.

Jak wygląda wysyłka plików JPK?

Plik JPK to pliki o formacie XML, które w pierwszej kolejności są kompresowane algorytmem zip., a następnie dokonywany jest proces szyfryzacji danych. Po przygotowaniu dokumentów, zgodnych ze schematem Jednolitego Pliku Kontrolnego, firma, musi przygotować dane uwierzytelniające, mające postać również odpowiedniego XML, który zawiera sumy kontrolne, rozmiary, ilość plików przygotowanych do wysyłki. Co istotne taki plik metadanych XML musi być podpisany cyfrowo podpisem kwalifikowanym lub poprzez ePUAP. Po wysłaniu pliku na bramkę Ministerstwa Finansów, przedsiębiorca uzyskuje odpowiedź z serwera z informacją o numerze referencyjnym oraz ścieżka do wgrania plików JPK. Na tym kończy się proces wysyłki po stronie firmy. Urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) nastąpi, jeśli pliki JPK zostaną poprawnie zweryfikowane pod względem struktury wymaganej przez Ministerstwo.

JPK, a współpraca z biurem rachunkowym

W Polsce prawie 60% przedsiębiorców outsourcuje usługi księgowe, w sporej części więc obowiązek dostosowania się do nowego wymogu będą leżały po stronie biur rachunkowych. Ponieważ za niewysłanie plików JPK, odpowiada jednak sam przedsiębiorca, warto upewnić się u swojego dostawcy usług księgowych, że będzie on na nowy obowiązek odpowiednio przygotowany. Co więcej warto rozważyć wdrożenie nowych mechanizmów współpracy, które ułatwią obu stronę współpracę i zmniejszą niepotrzebne ryzyko np. związane z zagubieniem faktur.

Biuro może m.in. udostępniać swoim klientom platformę, dzięki której mogą oni z każdego miejsca z dostępem do Internetu przekazywać i odbierać dokumenty księgowe i wiadomości z biura.” Mówi Jadwiga Wojtas, dyrektor ds. produkcji i rozwoju enova365 w Soneta sp. z o.o.

To nie koniec zmian

Aktualnie trwają także prace nad projektem stworzenia Centralnego Rejestru Faktur, który zgodnie z zamysłem ustawodawcy będzie ogólnokrajowym repozytorium danych, do którego będą trafiały wszystkie wystawiane faktury. Dokumenty będą tam nie tylko archiwizowane, ale też analizowane i spraw­dzane. Ostatnio pojawiły się przypuszczenia że CRF zastąpi dotychczas wprowadzany system Jednolitych Pików Kontrolnych. Jak wynika z ostatnich doniesień z MF taki scenariusz jest brany pod uwagę, jednak nie będzie to możliwe przed końcem 2018 roku.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz darmową publikację!