Jeden przelew do ZUS od 1 stycznia 2018

20.12.2017

Od 1 stycznia polscy przedsiębiorcy objęci zostaną nowym przepisem dotyczącym opłacania składek do ZUS.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych podpisana przez prezydenta RP zmienia dotychczasowy model przelewów do ZUS. Zamiast trzech lub czterech przelewów w miesiącu, przedsiębiorcy dokonają jednego, obejmującego ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Wg nowych przepisów dopiero po otrzymaniu płatności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona właściwego podziału na poszczególne fundusze.

Jak dokonać płatności?

Każdy przedsiębiorca otrzyma nowoutworzony, indywidualny numer rachunku składkowego, na który należy przekazać przelew. Nowy rachunek bankowy będzie składał się z 26 cyfr zgodnie z przyjętą strukturą: liczba kontrolna (2 cyfry), stały numer (11 cyfr), liczba uzupełniająca (3 cyfry), NIP (10 cyfr). Tym samym dotychczasowe zostaną zamknięte

Informacje o nadanym numerze płatnik otrzyma w formie listu poleconego do końca IV kwartału 2017 roku. Jeśli przedsiębiorca nie otrzyma informacji powinien niezwłocznie skontaktować się z ZUS. Listy będą wysyłane na adresy, które instytucja posiada w swojej bazie, tak więc jeśli przedsiębiorca dokonał zmian adresowych, niezwłocznie powinien zgłosić tą modyfikację.

Forma przelewu

Indywidulany numer rachunku bankowego będzie automatycznie powiązany z kontem ZUS płatnika. Oznacza to, że podczas dokonywania płatności, przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do przekazywania informacji takich jak NIP, REGON czy PESEL, co z pewnością przyczyni się do skrócenia czasu na wypełnienie obowiązku oraz zredukuje możliwości popełnienia błędu do minimum. Dokonana wpłata zostanie automatycznie zaksięgowana na koncie płatnika.

Co z zaległościami wobec ZUS?

W przypadku zadłużeń na koncie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozliczał wpłaty na najstarsze zaległości. Dzięki temu nie będą narastały odsetki za zwłokę. Oznacza to, że w pierwszej kolejności składki pokrywać będą zaległości, w kolejnym etapie obsłużą bieżące. Jeśli przedsiębiorca zalega ze składkami, będzie mógł skorzystać z układu ratalnego. Podpisują układ ratalny z ZUS, wpłaty będą rozliczane chronologicznie zgodnie z terminami wymaganych rat i bieżących składek.

Zaświadczenia o niezaleganiu

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmiany związane z otrzymywaniem zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami. Zaświadczenia będzie można otrzymywać drogą elektroniczną, a po wydrukowaniu będą traktowane jako oficjalny dokument. Ustawa nakłada na niektóre instytucje m.in. banki honorowanie takich wydruków, bez konieczności okazywania dokumentów z ZUS.

Zmiany w przepisach a systemy informatyczne

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych to jedna z wielu zmian w przepisach prawa jakie wejdą wraz z początkiem roku 2018. Zmiany legislacyjne to nowe wyzwania stawiane przed prowadzącymi biznes, związane z dostosowaniem firm do nowych warunków. To także wyzwanie dla producentów systemów informatycznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem. Zgodność ze zmieniającymi się przepisami prawa to jeden z fundamentów firmy Soneta, producenta oprogramowania enova365, dlatego już 15 grudnia wydana zostanie kolejna wersja, odpowiadająca wszystkim zmianom legislacyjnym obowiązującym od 1 stycznia 2018.

Przygotowując firmę do zmian prawnych warto skontaktować się z producentem i ocenić w jakim zakresie proponowane rozwiązanie będzie odpowiadało wymaganiom legislacyjnym przewidzianym na nowy rok.