Jaki wpływ na współczesny biznes ma zaawansowana analityka?

20.10.2020

Stały dostęp do danych finansowych w gospodarce XXI wieku ma kluczowe znaczenie. Współcześnie informacja posiada wartość większą, niż kiedykolwiek wcześniej. Tym większą, jeśli dotyczy finansów przedsiębiorstwa. Jak wykorzystać nowoczesne narzędzia analityczne do budowy przewagi konkurencyjnej?

Trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, że we współczesnej ekonomii dane są jednym z kluczowych zasobów firmy. W czasie rewolucji cyfrowej, która dokonuje się na naszych oczach, informacja posiada wartość większą niż kiedykolwiek wcześniej. Tym większą, jeśli dotyczy finansów przedsiębiorstwa.

W świecie, kiedy przedsiębiorstwa nawiązują wiele relacji z kontrahentami i podwykonawcami, bardzo ważne jest śledzenie przepływów pieniężnych (ang. cash flow), zapewniających płynność funkcjonowania firmy. Duże znaczenie mają również analizy sprzedażowe oraz te odpowiadające na pytanie o źródła rentowności firmy, jak choćby kompleksowa analiza Du Ponta.

 

Dostęp do informacji dla wszystkich

Największym wyzwaniem wydaje się być ustrukturyzowanie gromadzonych danych, gromadzonych przed przedsiębiorstwo i wyciągnięcie maksimum potencjału, jakie w nich drzemie. W tym mogą pomóc nowe technologie, które na przestrzeni ostatnich dekad znacznie obniżyły koszt przetwarzania i przechowywania danych. Postęp w dziedzinie analityki danych pozwolił na pozyskiwanie nie tylko coraz większych wolumenów danych, ale też na zwiększenie ich jakości i wartości.

Co to oznacza dla przedsiębiorstwa? Niezależnie od etapu rozwoju firmy może w prosty sposób korzystać z rozbudowanych analiz, np. finansowych, które wcześniej były dostępne jedynie dla dużych podmiotów.

 

Analityka pod jednym przyciskiem

Narzędzia, ułatwiające interpretację danych biznesowych noszą nazwę Business Intelligence i niejednokrotnie stanowią część systemu ERP (ang. Enterprise Resource Planning), czyli oprogramowania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Dzięki modułowej budowie współczesnych ERP-ów możliwe jest włączenie obszaru analitycznego w dowolnym momencie – tak, jak w przypadku polskiego systemu enova365, rozwijanego przez spółkę Soneta.

Rozwiązanie analityczne Business Intelligence daje nowe możliwości. Przede wszystkim Użytkownik otrzymuje dostęp do Paneli BI, czyli konfigurowalnego podglądu wizualizacji, wykresów, wskaźników i tabel ze wszystkich obszarów systemu. Dzięki intuicyjnej obsłudze drag&drop wszelkie elementy można w łatwy sposób przeciągać i edytować. Zapewnia to elastyczność w projektowaniu zestawień, istotnych z perspektywy przedsiębiorstwa i branży, w której działa.

 

Pełna kontrola finansów

Business Intelligence będzie wysoce przydatny przede wszystkim w raportowaniu stanu finansowego przedsiębiorstwa – głównie dzięki skrótom, zapewniającym szybkie obliczanie zaawansowanych wskaźników. W Panelach BI w enova365 w zaledwie kilka chwil wygenerujesz analizę Du Ponta, czyli dokładną ocenę zyskowności przedsiębiorstwa, która przygotowywana w tradycyjny sposób jest dość czasochłonna.

Dostęp do rozwiązania Business Intelligence w ramach systemu enova365 pewnością pomoże z redukcji ryzyka, związanego z podejmowaniem strategicznych decyzji. Analizy i raporty, znajdujące się w Panelach BI pozwolą na dokładną kontrolę stanu przedsiębiorstwa na wszystkich jego polach. Wykorzystanie danych pozwoli zoptymalizować procesy wewnętrzne, co pozytywnie wpłynie na kontrolę jakości i możliwość dostarczania klientowi coraz lepszych produktów i usług. Ostatecznie, szerokie wykorzystanie danych biznesowych i finansowych pomoże zbudować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

 

Poznaj możliwości rozwiązania enova365 Business Intelligence

Pobierz bezpłatną publikację z przykładowymi wdrożeniami rozwiązania BI w przedsiębiorstwach. Poznaj korzyści, płynące z wdrożenia zaawansowanej analityki w organizacji i komentarze ekspertów do każdej instalacji. Dowiedz się, jak zwizualizować dane finansowe, handlowe i kadrowe w Twojej firmie.

 

bezpłatna publikacja - wdrożenia narzędzi do analityki biznesowej