Jak wdrożyć analitykę finansową w organizacji?

23.11.2020

Na podstawie stanu finansów można wiele powiedzieć o kondycji i rozwoju firmy, dlatego powinien być on ciągle monitorowany. Pomocne w tym będą predefiniowane wskaźniki, dostępne w Panelach BI enova365.

W każdej organizacji, niezależnie od sektora, finanse stanowią jeden z kluczowych obszarów. Odpowiednie zarządzanie firmowym budżetem wymaga ciągłej analizy płynności, zadłużenia czy źródeł i wartości sprzedaży. Bez rzetelnej i kompleksowej informacji o bieżącym stanie zasobów oraz efektywności przedsiębiorstwa w poprzednich okresach bardzo trudno jest ustalać plan rozwoju firmy i podejmować decyzje na szczeblu strategicznym.

 

Skąd czerpać wiedzę o kondycji finansowej?

Sprawozdania z ubiegłych okresów, bieżące dane księgowe – te wszystkie informacje zgromadzone są w dziale księgowym, który stanowi główne źródło wiedzy o tym, jak radzi sobie organizacja. Przykładem może być Rachunek Zysków i Strat, który prezentuje dane o kondycji finansowej w ujęciu różnych okresów obrachunkowych. Na podstawie dokumentów, zgromadzonych w księgowości możliwe jest również przygotowanie tzw. analizy Du Ponta, pozwalającej na szeroką analizę źródeł zysku i pomocnej w diagnozie obszarów, które wymagają optymalizacji.

Jak często powinno się analizować finanse firmy? Odpowiedź brzmi: jak najczęściej to możliwe, gdyż bieżący monitoring kosztów i źródeł finansowania umożliwia szybkie dokonywanie korekt strategii firmy i pozwala na wykorzystywanie każdej okazji do wzrostu. Jednakże ze względu na mnogość wskaźników i mierników, przygotowanie analizy finansowej przez pracowników księgowości zazwyczaj jest zajęciem czasochłonnym.

 

Analityka finansowa w zasięgu Twojej firmy

Zdecydowanie lepszym wyborem jest oddelegowanie tego zadania technologii. Oprogramowanie klasy ERP, które każdego dnia wspiera operacje wykonywane we wszystkich działach firmy, może dostarczyć kompleksowej wiedzy o finansach firmy kiedy tylko tego potrzebujemy.

Rozwiązanie analityczne enova365 Business Intelligence umożliwia dostęp do szeregu predefiniowanych analiz w zakresie finansów, zgrupowanych na Panelach BI. Dzięki temu kadra zarządzająca może podejmować decyzje strategiczne w oparciu o kompleksową wiedzą o zasobach firmy. Ponadto, funkcjonalność filtrowania danych umożliwia szybką kontrolę wybranych wskaźników z interesującego nas okresu.

Dzięki gromadzeniu danych ze wszystkich obszarów firmy, Panele BI umożliwiają także szybki podgląd i analizę wskaźników HR czy monitoring transakcji i wyników sprzedażowych.

Obejrzyj klip i poznaj wszystkie korzyści, płynące z wykorzystania Paneli BI w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa: