Efekt synergii w fabryce domów mobilnych – system enova365 w Lark Leisure Homes

16.01.2020

Integruje dane, przyspiesza procesy, optymalizuje pracę. System enova365 każdego dnia wspiera funkcjonowanie darłowskiej firmy z branży domów mobilnych. Jakie korzyści odniósł Lark Leisure Homes z wdrożenia oprogramowania?

Firma Lark Leisure Homes, produkująca domy mobilne i szkieletowe, doświadczyła gwałtownego wzrostu. Szybki rozwój sprawił, że przedsiębiorstwo stanęło przed wyzwaniem większej integracji i monitoringu przebiegu procesów.

Zdecydowano wykorzystać do tego celu nowoczesne narzędzie informatyczne, środowisko wspierające przedsiębiorstwo w analizie oraz zarządzaniu procesami biznesowymi, związanymi ze wszystkimi obszarami działań w Lark Leisure Homes, tj.: produkcją serwisem,  finansami i księgowością, środkami trwałymi, marketingiem, sprzedażą i zakupami, magazynem itd.

 

Wsparcie bieżących procesów

Po przeprowadzonej analizie dostępnych produktów rynkowych dokonano wyboru: system enova365, rozwijany przez polskiego producenta – spółkę Soneta. Dzięki wdrożeniu uzyskano efekt synergii (brak redundancji danych, lepszy przepływ informacji i danych pomiędzy aplikacjami, itp.), który wynika z implementacji kilku modułów systemu ERP.

Zobacz, jak pracownicy Lark Leisure Homes wykorzystują system enova365 w codziennej pracy: