Dotacje unijne na oprogramowanie IT do rozwoju firmy

15.05.2019

Wiemy już, kto będzie mógł skorzystać z unijnych projektów i jakie trzeba będzie spełnić wymogi. Będzie wsparcie dla informatyzacji i digitalizacji przedsiębiorstw, ale ERP musi być częścią większego przedsięwzięcia.

Kto może skorzystać z dotacji?

Firmy mikro, małe oraz średnie, prowadzące działalność w województwie lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim. Najważniejszym warunkiem jest innowacyjność, ponieważ kryteria przyznawania dotacji różnią się między sobą w zależności od regionu.

Finanse:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w

konkursie wynosi 170 000 000 PLN, w tym 100 000 000 PLN na projekty realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu mogącego podlegać dofinansowaniu w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN. Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona w ramach poddziałania 1.3.1 POPW jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu wynosi 20 mln PLN.

Co oznacza pojęcie innowacyjności w rozumieniu funduszy unijnych?

Firmy już na samym początku działalności mogą zdobyć dofinansowanie na nowy pomysł (startup). Innowacyjność dotyczy również przedsiębiorstw, które decydują się na wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek. Obejmuje też zmiany w produkcji, organizacji lub logistyce firmy. Należy pamiętać, że powinno to być rozwiązanie nowe dla danego województwa, a przynajmniej wcześniej nie stosowane w firmie.

Wsparcie obejmuje:

  • zakup nieruchomości
  • nabycie albo wytworzenie środków trwałych
  • roboty i materiały budowlane
  • wartości niematerialne i prawne (np. patenty, licencje)

Więcej informacji o programie dofinansowania:

https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp