Czego jeszcze o PPK nie wiesz

09.08.2019

PePeKa, PePeKi, wydaje Ci się, że internet zalewany jest informacjami o nich, że widziałeś je już wszędzie? A co właściwie o nich wiesz? Zgodnie z badaniami prawie 60% Polaków dalej nie ma pojęcia, czym są Pracownicze Plany Kapitałowe. Dlatego przedstawiamy to, co każdy Polak o PPK wiedzieć powinien.

Coraz więcej mówi się o długoterminowym oszczędzaniu na spokojną emeryturę. W tym celu polski rząd zaproponował Pracownicze Plany Kapitałowe, które mają zachęcić Polaków do odkładnia pieniędzy na przyszłość. Choć część firm (te zatrudniające powyżej 250 pracowników) została zobowiązana do wprowadzenia PPK do 1 lipca 2019 roku, okazuje się, że wiele osób dalej nie wie, co kryje się za tym skrótem. Jak pokazują wyniki badań CBOSu z maja, 57% ankietowanych o programie w  ogóle nie słyszało[1].

 

Definicja

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny z punktu widzenia pracownika, a obowiązkowy z perspektywy pracodawcy, system gromadzenia oszczędności emerytalnych. Automatyczny zapis do programu dotyczy pracowników w wieku 18-54 lat, samodzielnie mogą zapisać się osoby, które ukończyły 55 rok życia, a osoby, które przekroczyły 70 lat nie mogą wziąć udziału w programie.

 

Kto da więcej

Zgodnie z ustawą środki gromadzone w ramach planów wpłacane są przez trzy podmioty:

  • Pracownik co miesiąc może wpłacić od 2 do 4% wynagrodzenia brutto,
  • Pracodawca comiesięcznie wpłaca obowiązkowe 1,5% od pensji pracownika brutto i dobrowolnie może dopłacić dodatkowe do 2,5%,
  • Państwo zapewnia 250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł corocznej dopłaty.

 

Co masz teraz zrobić?

Oprócz comiesięcznych wpłat pracodawcę czeka jeszcze kilka obowiązków. Przede wszystkim poinformowanie pracowników o PPK, wybór odpowiedniej instytucji finansowej, która będzie zarządzać funduszami, podpisanie umowy o prowadzeniu PPK w imieniu zatrudnionych oraz dostosowanie systemu kadrowo-płacowego do PPK.

 

PPK jak magnes

Jak przystąpić do PPK? Pracownik nie musi zrobić nic by dołączyć do programu. Zostaje do niego zapisany automatycznie. Jednak jeśli chce z niego zrezygnować musi złożyć w tym celu specjalny wniosek. Mimo wycofania się taka osoba będzie jedna zachęcana do PPK i po upływie czterech lat zostanie ponownie włączona do planów. Dla sprawnego przepływu tych wniosków, warto posiłkować się rozwiązaniami IT, np. systemem ERP enova365, która już została dostosowana do obowiązujących wymogów prawa.

 

Kiedy przyjdzie czas na Twoją firmę?

Pracownicze Plany Kapitałowe wprowadzane są w czterech turach:

 

O czym na pewni powinien pamiętać pracodawca?

Wysokość kosztów zarządzania programem dla wielu firm będzie kluczowa, gdyż to na nich spoczywa obowiązek koordynowania PPK. Pomocne będą oprogramowania ERP. Nie tylko ograniczają wydatki przedsiębiorców na obsługę planów, ale przede wszystkim usprawniają cały proces. Przykładem może być system enova365, który od czerwca 2019 wszystkim swoim użytkownikom zapewnił możliwość prostej obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych

 

Gdy już wiesz, co wiedzieć trzeba, zajrzyj do e-booka, aby wiedzieć, co wiedzieć wypada 🙂

[1] CBOS 2019, „Pracownicze Plany Kapitałowe – wiedza, oceny, decyzje”, Komunikat z badań nr 79/2019