Chmura prywatna, chmura publiczna, chmura hybrydowa? Jaki rodzaj chmury wybrać?

25.01.2021

Uruchomienie aplikacji w chmurze pozwala na wykorzystanie zalet nowoczesnych technologii i zapewnia bezpieczeństwo danych. Chmura obliczeniowa to jednak bardzo szerokie pojęcie, które można rozróżniać na wiele sposobów.

 Jeden z podstawowych dotyczy modelu wdrożenia. W tym przypadku wyróżniamy chmurę publiczną, chmurę prywatną oraz chmurę hybrydową.

Co to jest chmura obliczeniowa?

Chmura obliczeniowa to model przetwarzania danych oparty na użytkowaniu usług, w którym usługodawca (dostawca chmury) zapewnia wszelkie niezbędne do przetwarzania danych zasoby – oprogramowanie oraz infrastrukturę. Usługodawca udostępnia zatem: serwery, magazyn, bazy danych, sieci, systemy informatyczne, analizy itp. Korzystanie z zasobów umieszczonych w chmurze odbywa się za pośrednictwem sieci Internet.

Modele wdrożeniowe chmury obliczeniowej – co to takiego?

Chmura obliczeniowa to szerokie pojęcie, można precyzować je na wiele sposobów, jednym z nich jest rozróżnienie rodzajów chmur na modele wdrożeniowe – chmurę prywatną, chmurę publiczną lub hybrydową. Systematykę tą opieramy na podstawie tego, w jaki sposób udostępniona jest usługa (infrastruktura IT), z której korzysta użytkownik końcowy.

  • Chmura prywatna

Chmura prywatna to rozwiązanie, w którym fizyczna infrastruktura dedykowana jest dla jednej organizacji, która jest jej właścicielem. Firma tworzy swój własny model chmurowy, zarządzając i utrzymując infrastrukturę IT w formie zwirtualizowanej. Korzystający z chmury prywatnej tworzy więc własne centrum danych.

  • Chmura publiczna

Chmura publiczna to model, w którym użytkownik otrzymuje pełną usługę, w ramach której wszystkie czynności związane z administracją i utrzymaniem infrastruktury IT wykonywane są przez dostawcę. Chmurę publiczną charakteryzuje również wysoki poziom skalowalności oraz zwinności. Oznacza to, że klient dokonuje opłaty za rzeczywiste zużycie zasobów, które w każdej chwili może zwiększać lub zmniejszać.

  • Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa łączy posiadaną (prywatną) infrastrukturę i z zasobami uruchomionymi w chmurze publicznej. Takie rozwiązanie sprzyja lepszej skalowalności świadczonych usług, a także redukcji kosztów utrzymania infrastruktury IT. Pozwala także dostosować tempo migracji do chmury do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Jaką chmurę wybrać?

Decydując o wyborze modelu wdrożenia rozwiązań chmurowych przedsiębiorcy biorą pod uwagę koszt każdego z rozwiązań, możliwości kontrolowania i zarządzania infrastrukturą chmurową oraz powinni wziąć pod uwagę rodzaj danych, które w chmurze będą przetwarzane. Zasadniczym aspektem, który należy wziąć pod uwagę będzie też rodzaj aplikacji, którą chcą w chmurze wykorzystywać.

Z chmury prywatnej najczęściej korzystają organizacje, które ze względu na wymogi prawne czy branżowe nie mogą korzystać z chmury publicznej. To wąska grupa podmiotów które m.in.  przetwarzają informacje niejawne bądź takie, które w swoich wewnętrznych politykach bezpieczeństwa nie dopuszczają przechowywania danych na terenie innego kraju niż ten, w który znajduje się siedziba firmy. Warto wspomnieć, że sytuacja w tym zakresie dynamicznie się zmienia m.in. za sprawą nowych regulacji i przepisów prawa, które z uwagi na postępujące zainteresowanie wykorzystaniem chmury publicznej są stanowione – jako przykład warto wskazać wydane w 2020 r.: komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz standard Polish Cloud, które poprowadziły sektor bankowy do chmury publicznej.

System ERP w chmurze

Przykładem aplikacji uruchomionej w technologii cloud computing jest system ERP w chmurze. Nowoczesne rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwem są gotowe do pracy w technologii cloud computing. To niezwykle elastyczne środowisko, dlatego dobry system ERP gotowy jest do pracy w każdej chmurze. To użytkownicy decydują, który model wdrożeniowy będzie dla nich najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Przykładem oprogramowania typu ERP, które umożliwia pracę w technologii cloud computing w dowolnym modelu wdrożeniowym jest system ERP w chmurze enova365.

Chmura obliczeniowa w biznesie: bezpłatne opracowane w formie e-booka

Kto korzysta z technologii cloud computing? Jakie są jej największe zalety? Jakie korzyści chmura przynosi w biznesie i jak uruchomić oprogramowanie do zarządzania firmą w chmurze? Te i wiele innych informacji znajdziesz w naszym darmowym opracowaniu: Chmura obliczeniowa w biznesie, które możesz pobrać tutaj.