Biznes po epidemii – cztery obszary, które zmienił koronawirus

17.07.2020

Maseczki ochronne i dystans społeczny to nie jedyne zmiany, wywołane przez COVID-19. Epidemia rzuciła wyzwanie współczesnemu biznesowi i sprawdziła jego podatność na sytuacje kryzysowe. Gdzie znajdują się newralgiczne punkty, o które powinna zadbać każda firma w nowej rzeczywistości?

Światowa pandemia COVID-19 odcisnęła swoje piętno na naszej codzienności – także biznesowej. Praktycznie wszystkie procesy, zachodzące w firmach zostały poddane próbie. Przedsiębiorstwa musiały poradzić sobie m.in. z zachowaniem dystansu społecznego w miejscu pracy, zaopatrzeniem biur w środki dezynfekujące, czy nawet czasowym zamknięciem działalności w przypadku wybranych branż w Polsce i innych krajach.  Jakie obszary funkcjonowania firmy stały się najbardziej podatne na sytuację kryzysową?

 

Zarządzanie płynnością finansową

W sytuacji, kiedy wiele inwestycji jest wstrzymywanych, zapewnienie płynności finansowej firmy staje się kluczowe do jej przetrwania na rynku. Według ankiety, przeprowadzonej przez Statista.com na grupie 251 respondentów, ten problem dotknął aż 71% polskich przedsiębiorstw.

Do zapewnienia płynności finansowej pomocna jest uprzednia analiza m.in. wolumenu sprzedaży czy łańcucha produkcji i dostaw. Pozwala to na zdefiniowanie podstawowych źródeł zysku przedsiębiorstwa, potencjalnych szans oraz ograniczeń. W tym może pomóc system ERP wyposażony w moduł Business Intelligence, który zapewni raporty i analizy wybranych obszarów wedle kluczowych dla nas wskaźników.

Przejrzysta wizualizacja danych finansowych w postaci wykresów i tabel ułatwi diagnozę przepływów pieniężnych i w połączeniu z szybką reakcją pomoże w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej.

 

Łańcuch dostaw

Oprócz przepływu środków pieniężnych kolejnym wrażliwym punktem stały się opóźnienia w zamówieniach i dostawach. Według badania Office for National Statistics (brytyjskiego odpowiednika GUS-u) ponad 14% ankietowanych firm między 23 marca a 5 kwietnia nie miało zapewnionej ciągłości dostaw ze względu na sytuację epidemiczną. Prawie co czwarta z nich musiała zmienić dostawcę lub znaleźć inne rozwiązanie problemu.

Firmy, polegające w dużej mierze na dostawach surowców i półproduktów w nowej rzeczywistości będą zmuszone szybko reagować na potencjalne opóźnienia w dostawach. Odpowiednia gospodarka magazynowa i zarządzanie procesami w połączeniu z oprogramowaniem ERP pozwoli zadbać o bezpieczeństwo dostaw w organizacji.

 

Zarządzanie kryzysowe i wdrażanie gotowych procedur

Sytuacje kryzysowe mają to do siebie, że nie da się przewidzieć terminu ich wystąpienia oraz przebiegu. Możemy jednak zaplanować przejrzyste procedury, które pomogą w przezwyciężeniu trudności oraz będą przydatne w perspektywie przyszłych trudnych okresów. Po kryzysie. związanym z COVID-19 wiele branż prawdopodobnie wykształci własne środki ochronne i zapobiegawcze w przypadku kolejnej epidemii. Warto zastanowić się jednak nad innymi potencjalnymi zagrożeniami, które mogą zagrozić ciągłości funkcjonowania organizacji.

Dobrym przykładem jest systematyczne przygotowywanie kopii zapasowej dla firmowej bazy danych. Nigdy nie wiemy, jakie okoliczności uniemożliwią skorzystanie z jej bieżącej wersji i konieczne będzie pobranie odpowiedniego backupu. System enova365 udostępnia funkcjonalność Archiwizatora Azure, który automatycznie wykonuje kopie bezpieczeństwa i umieszcza je w bezpiecznej przestrzeni chmurowej.

 

Praca zdalna

Mobilność to trend, który utrzymuje się od wielu lat i jest związany z coraz szerszą cyfryzacją biznesu, jednakże w obliczu kryzysu to właśnie telepraca pomaga w zapewnieniu ciągłości działalności firmy bez względu na okoliczności.

Epidemia koronawirusa wywarła duży wpływ na postrzeganie pracy zdalnej. Wiele organizacji w marcu 2020 roku aktywnie poszukiwało informacji o tym, jak zorganizować home office w czasie lockdownu, o czym świadczą m.in. statystyki wyszukiwania hasła „praca zdalna”. Okazuje się, że przed 15 marca popularność tego zapytania w najpopularniejszej wyszukiwarce w Polsce była prawie dziesięciokrotnie mniejsza.

Wdrożone w firmie oprogramowanie ERP z dostępem do danych z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu pozwala na natychmiastowe przełączenie przedsiębiorstwa w tryb home office. System enova365 przystosowany jest do obsługi wielu interfejsów, w tym także mobilnego. Ze sklepu Google Play można pobrać dedykowaną aplikację, przeznaczoną na urządzenia z systemem operacyjnym Android.

 

Po zakończeniu epidemii COVID-19 (i powrocie poszczególnych branż do pracy w trybie sprzed kryzysu) przedsiębiorstwa będą miały czas na implementację nowych procedur i optymalizację szczególnie dotkniętych obszarów. Wdrożenie systemu ERP, który umożliwi bieżącą analizę wskaźników finansowych i sprzedażowych z pewnością umożliwi jeszcze szybsze reagowanie na zmiany związane z potencjalnymi kryzysami, a także pozwoli na pracę zdalną w każdych okolicznościach.