Bezpieczeństwo danych w chmurze

30.11.2020

Odpowiednia ochrona danych to jeden z kluczowych aspektów działalności każdej firmy. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na przechowywanie danych firmy jest chmura obliczeniowa.

W swoim raporcie „Driving growth together: Small businesses and the cloud” Microsoft wskazuje, że 94% przedsiębiorstw z sektora MŚP zyskuje poprawę bezpieczeństwa swoich danych po przeniesieniu się do chmury obliczeniowej. Co wpływa na tak wysoki poziom zabezpieczenia danych przetwarzanych w technologii cloud?

 

Firmowe dane w chmurze, czyli gdzie?

Jeśli firma decyduje się na chmurę prywatną, wówczas dane przechowywane są w infrastrukturze IT należącej do organizacji lub innego podmiotu, z którym wiąże ją umowa.

Dane przetwarzane w chmurze publicznej znajdują się natomiast w infrastrukturze IT (centrum danych, data center), którą posiada i zarządza wyspecjalizowana firma oferująca usługę wielu podmiotom jednocześnie.

Nowoczesne data center wykorzystywane przez największych dostawców usług IT, to wielkie kompleksy, przypominające najlepiej strzeżone obiekty wojskowe. Dostęp do nich jest ściśle ograniczony, a każda osoba chcąca znaleźć się na terenie obiektu jest dokładnie weryfikowana. Przejścia do wybranych części takich obiektów są stale monitorowane, a wszelkie anomalnie są natychmiast raportowane. Pracownicy centrów danych mają dostęp tylko do tych pomieszczeń, które są związane z wykonywaniem przez nich obowiązków zawodowych.

 

Bezpieczeństwo przetwarzania i przechowywania w chmurze

Poza bezpieczeństwem fizycznym duży nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo technologiczne. Globalni gracze posiadający nieograniczone środki finansowe, inwestują je w najlepszych specjalistów, którzy pracują na najnowocześniejszych systemach, a ich zadaniem jest 24 godzinny monitoring infrastruktury odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie udostępnianych usług. Ponadto stosowane są najnowsze zabezpieczenia oferowane przez gigantów technologicznych. Nowoczesne centra danych to nowoczesne systemy antywirusowe, firewalle oraz algorytmy szyfrowania danych.

Bezpieczeństwo danych to również zgodność z przepisami prawa, kodeksami branżowymi, normami oraz standardami. Przykładowo jeśli dostawca usługi chmurowej posiada swoje centrum danych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, musi zagwarantować klientowi zapewnienie prawidłowej ochrony przetwarzanych danych m.in. zgodnie z obowiązującym od 2018 roku rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Dostawca chmury musi więc oferować usługi zgodnie z prawem, w którym zlokalizowane jest go centrum danych.
Potwierdzeniem eksperckości i najwyższej jakości świadczonych w chmurze usług są również certyfikaty bezpieczeństwa takie jak m.in. ISO 27018 (Bezpieczeństwo Danych w Chmurze), ISO 27001 (Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji) czy ISO 22301 (Zarządzanie Ciągłością Działania).

 

Kopie zapasowe w chmurze

Niezależnie od tego gdzie przetwarzamy dane przedsiębiorstwa jednym z podstawowych elementów związanych z bezpieczeństwem i ciągłością działania organizacji powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowych.

Dostawcy usług chmurowych zapewniają automatyczne, regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Klient w porozumieniu z dostawcą określa częstotliwość (np. raz dziennie, raz w tygodniu itp.) oraz zakres wykonywania backupu.

 

Systemy ERP w chmurze

Nieodłącznym narzędziem w pracy przedsiębiorstwa jest system ERP, który również może zostać uruchomiony w chmurze. Systemy do zarządzania wykorzystują niezliczoną ilość danych, które muszą być chronione przed wyciekiem. System ERP w chmurze może zostać uruchomiony m.in. w modelu SaaS, czyli w formie usługi wraz z infrastrukturą IT, wówczas to na dostawcy tejże usługi spoczywa odpowiedzialność zadbania o bezpieczeństwo danych. Klient w zamian za wygodny, cykliczny abonament otrzymuje gotowe do działania narzędzie, gwarancję płynności pracy oraz bezpieczeństwa przechowanych danych, również w kontekście wykonywania automatycznych kopii zapasowych.

 

Oprogramowanie enova365 gotowe do pracy w chmurze obliczeniowej